maskindefinition

Ordet maskin är ett ord som har en återkommande användning på vårt språk eftersom det heter namnet enhet, artefakt, sammansatt av en uppsättning mekanismer och delar, både fasta och mobila, vars rörelse gör det möjligt att styra, reglera eller misslyckas med det, ändra energi för att utföra ett jobb med ett visst uppdrag.

Enhet som utför ett jobb eller en uppgift

De särskiljande egenskaperna hos dessa enheter är att de är kapabla att erkänna olika former av energi och sedan ändra dem för att uppnå en specifik effekt.

Komponenter (redigera)

Även om det kan variera beroende på typ av maskin i fråga, har de flesta maskiner följande komponenter: motor (Det är enheten som underlättar modifieringen av energi för att uppnå det arbete som maskinen är avsedd för), mekanism (Dessa är element av mekanisk typ att det de gör är att omvandla energin som skickas av motorn till önskad effekt), ram (Det är en väsentlig styv struktur för att säkerställa länken mellan alla element och den har också till uppgift att stödja både mekanismen och motorn) och säkerhetskomponenter (De bidrar inte med någonting till maskinens arbete i sig eftersom dess uppgift är att skydda människorna som arbetar med maskinen. Vid denna tidpunkt och för att lägga till de nödvändiga säkerhetsförhållandena är det viktigt att utföra periodiska underhållskontroller som garanterar maskinens goda prestanda).

Maskinklasser

Det finns olika typer av maskiner i förhållande till energikällan som rör dem att utföra sitt arbete, till exempel: manuella maskiner (denna typ av maskin behöver mänskliga händer för att fungera), elektriska maskiner (omvandlar kinetisk energi till en annan typ av energi, såsom: generatorer, motorer och transformatorer), termiska maskiner (De är de som möjliggör utbyte av energi från en axel som får den mellanliggande vätskan att variera densiteten när den passerar genom maskinen) och hydrauliska maskiner (Det är en typ av vätskemaskin som styrs av egenskaperna hos komprimerbara vätskor).

Lokomotiv

Å andra sidan används konceptet som en synonym för lok, vilket är just den maskinen, som är monterad på hjul och har som uppdrag att dra vagnarna som utgör ett tåg.

Tåg är mycket viktigt kollektivtrafikmedel för medborgarna, eftersom det underlättar överföringen till långa, medelstora och korta sträckor, och även överföringen av varor. }

Elektriska enheter som erbjuder tjänster eller produkter efter att ha lagt pengar på dem

Även de elektroniska enheter som fungerar genom att placera pengar på dem och på detta sätt erbjuder en produkt och en tjänst.

Till exempel tillåter en kaffemaskin att vi köper denna dryck efter att ha angett kostnaden för den, normalt kan du välja mellan olika kaffealternativ och välja den mängd socker som vi vill lägga till drycken.

Tvättmaskinerna som installeras i tvätten fungerar genom att placera pengar på dem.

När det fastställda beloppet är korrekt angett kommer maskinen att tvätta kläderna.

Den industriella revolutionen och introduktionen av maskinen förändrar alla nuvarande system när det gäller produktion

Maskiner intar en relevant plats i historien och i den utveckling som de särskilt gynnade inom industrin.

Den industriella revolutionen som inträffade i England under 1800-talet markerade ett före och efter när det gäller ekonomisk tillväxt efter år av stagnation i detta avseende, som en följd av möjligheten att ändra produktionsförhållandena.

Och ångmotorn, som förlitade sig på naturlig energi snarare än mänsklig energi, involverade masskonsumtion och ledde till skapandet av de första fabrikerna.

Användningen av maskinen i land- och sjötransporter hade en positiv inverkan på marknadsföringen, liksom det efterföljande utseendet på järnvägen, vilket utan tvekan markerade en högkonjunktur i kommunikation.

Å andra sidan gav denna process många andra konsekvenser och omvandlingar som förändrade användningen och sederna, inklusive stadsutveckling och utveckling av arbeten och offentliga tjänster.

Det finns också populära uttryck som innehåller detta ord så är fallet med en maskin och en hel maskin, som används för att hänvisa till att något har hjälp av enheter och när något görs mycket snabbt, med full hastighet, respektive.