definition av organismer

Vi förstår av organismer alla levande varelser som utgör de olika rymden på planeten Jorden och som kan variera enormt i form, egenskaper och urelement, från mikroorganismer till gigantiska djur som är över hundra meter långa. Alla organismer antar närvaron av materia såväl som en permanent interaktion mellan det inre och det yttre eller miljön genom olika typer av biologiska förhållanden.

Organismer kännetecknas av att de är encelliga eller multicellulära, den första består av endast en cell och den senare består av flera till miljoner av dem. I den meningen kan vi nämna flera typer av organismer efter deras komplexitet: archaea (som inte har ett cellmembran och därför är enklare), bakterier, protozoer (vanligtvis encelliga), svampar, växter och slutligen djur (de mest utvecklats av alla levande organismer).

Några av de viktigaste förmågorna för alla typer av organism är i första hand organisation (det som gör att de består av en eller flera celler), irritabilitet (eller omedelbart svar på yttre stimuli), homeostas (eller underhåll av en mer eller mer mindre permanent intern ordning), utveckling (eller transformationer genererade från evolution), ämnesomsättning (vilket är förmågan att mata och konsumera energi för att utvecklas), reproduktion (i grund och botten för överlevnad) och slutligen anpassning (som gör att du kan övervinna olika situationer).

Organismerna som äger rum på vår planet Jorden är det som ger den sin egenskap hos det enda kända utrymmet där livet kan utvecklas. Dessa organismer kräver permanent kontakt med miljön som omger dem och de utvecklar med och genom den olika former, fenomen och förändringar som leder till deras utveckling eller eventuella försvinnande (om de inte anpassar sig).