definition av fonetik

Inom vetenskapen som kallas lingvistik hittar vi en mycket viktig gren som kallas fonetik. Fonetik är dedikerad till att studera de ljud som avges av den mänskliga rösten, dess bildning och dess varianter beroende på positionen för de olika delarna av talsystemet som inkluderar från tungan till de mest inre organen i halsen.

När man lär sig ett språk som inte är modersmål är fonetik alltid en grundläggande del av inlärningsprocessen eftersom det är den del av språket som gör att vi kan uttala varje ljud, varje ord på rätt sätt och lämnar den typiska intonationen av språket. att man hade från födseln och uttalade orden precis som de infödda gör.

Fonetik är särskilt intresserad av att analysera hur människan producerar olika ljud som senare används i tal. I den meningen skapar fonetiken olika symbologier som försöker representera vart och ett av dessa ljud för att göra dem lättare att känna igen och analysera.

Således består varje ord av en specifik uppsättning ljud som generellt representeras av andra symboler än de som representeras av bokstäverna i alfabetet. För att förstå dem försöker fonetiken också att förstå hur varje ljud produceras av de olika delarna av munnen och stämbandssystemet för att enkelt upprepa dem senare.

Phonetics har flera undergrenar som har att göra med olika applikationer och sätt att använda språket. Således är några av de befintliga grenarna inom fonetik experimentell, artikulatorisk och akustisk fonetik. Alla försöker analysera det fysiska fenomenet tal inom olika parametrar som har att göra med hur ljud produceras, men också med hur ljud skickas utomlands.