tabelldefinition

En tabell är ett informationsorganisationsverktyg som används i databaser.

I datorer hänvisar en tabell till modellering eller insamling av data genom en applikation av ett program som gör det möjligt att arbeta med dem genom att organisera och relatera dem på olika sätt.

Tabeller ingår ofta i databaser eller kalkylblad, men de kan också införlivas i textdokument och andra program.

Ett typiskt bord består av horisontella rader och vertikala kolumner. De fält är namnet på varje kolumn, den måste vara unik och med tillhörande datatyp. De spela inå andra sidan är varje rad som utgör tabellen och som innehåller data (eller så kan det också vara noll).

Det sofistikerade med skapande av tabellprogram gör det möjligt för fält att ta emot särskilda fastighetsuppdrag som påverkar deras poster. Till exempel, ett fält som definierats som ett index gör att data i det kan ändras automatiskt.

I samma databas kan det finnas olika tabeller, var och en utpekad med ett namn som gör att den kan relateras till andra tabeller.

Tabeller är användbara och ofta lätt att tolka strukturer för att relatera data och information på relevanta sätt. Till exempel är en tabell användbar när du organiserar aktiviteter eller scheman, men den är också användbar för bokföring och ekonomiska beräkningar. En tabell kan användas för något så enkelt som att organisera familjeinformation eller komplexa frågor som att hålla företagskonton.

Tabellerna ringde beständig är de som underlättar borttagning av poster manuellt. De kan vara av bastyp (all information i posterna finns utan valideringsbehov), vyer (i en vy eller relation) och ögonblicksbilder (med poster som kan ses omedelbart med en enda referens).