Definition av funktionshinder

Definition av funktionshinder

Det är känt som handikapp förändringen i en viss strukturs funktion. Detta kan leda till ett livskvalitetsläge hos den drabbade genom att störa utförandet av deras dagliga aktiviteter.Typer av funktionshinderDet finns flera typer av funktionshinder som beror på begränsningen av den drabbade individen.
Definition av hyperrealism

Definition av hyperrealism

Konsten uttrycker i sina olika manifestationer idéer och känslor. Konstnärer är en del av någon form av kreativ trend eller trend. Hyperrealism är den konstnärliga trenden som reproducerar något som om det vore en verklig återspegling av verkligheten. Denna uttrycksform är typisk för målning och skulptur och i mindre utsträckning för litteratur.
Definition av Corsair

Definition av Corsair

Kapare var valör som fick både fartyget som dess navigatör som var auktoriserat av sitt land att förfölja och plundra handelsfartygen som motsvarar en fiendens nation.Ovan nämnda corsair-tillstånd beviljades av regeringen genom a marque eller marque patent.Medan linjen som skiljer corsair från piraten verkligen är väldigt fin, är den största skillnaden mellan de två piraten attackerade något fartyg utan att behöva rapportera till någon senareÅ andra sidan begränsades privatpersonen av det erhållna pate
Definition av fraktur

Definition av fraktur

A fraktur Det är en skada där benet delas eller fragmenteras. Detta inträffar som ett resultat av skada på benet under ett fall, olycka eller idrottsövning. Det är dock möjligt för benet att brytas till följd av tillstånd som försvagar det och får det att förlora sin styrka, såsom sjukdomar som osteoporos.
Definition av segmentering

Definition av segmentering

I mycket allmänna termer förstås segmentering vara uppdelningen av något, ett objekt, en sak eller en fråga, i segment.Under tiden, enligt objektet och kontexten, kan vi hitta olika typer av segmentering, några av de mest återkommande och kända är bland annat biologiska, marknads- och minnesegmentering av ett operativsystem.
Definition av Modular

Definition av Modular

Ordet modul- presenterar flera användningsområden på vårt språk.En av de mest utbredda användningarna är det som gör att vi kan hänvisa till harmonisk och avbruten variation i tontonen, antingen på uppdrag av ett tal, en konversation eller i sång, under en musikföreställning.
Kortkommandon - Definition, koncept och vad det är

Kortkommandon - Definition, koncept och vad det är

Musen och grafiken revolutionerade sättet att arbeta med datorer på, vilket underlättade interaktion mellan användare och maskin. Men det finns uppgifter för vilka tangentbordet fortfarande används (eller kan användas), för bekvämlighet och framför allt hastighet.
Definition av porfyrträd

Definition av porfyrträd

I den filosofiska tradition som initierades av Platon och Aristoteles introducerades idén om substans som förstås som den högsta genren för alla saker. Under 1000-talet d. C den neoplatoniska filosofen Porfirio presenterade sin egen förklarande modell där en klassificering av ämnen är detaljerad.
Ordlista definition

Ordlista definition

En ordlista är en katalog som innehåller ord som tillhör samma ämnesområde eller studieområde och som visas samma förklarade, definierade och kommenterade, men på samma sätt kan en ordlista vara en katalog med ovanliga ord eller en uppsättning kommentarer och glanser på texter från en viss författare.
Definition av hyresgäst

Definition av hyresgäst

En fysisk eller juridisk person som hyr en personlig egendom eller tjänstBegreppet hyresgäst används på vårt språk för att utse den fysiska eller juridiska personen, till exempel ett företag, som tar något på hyresavtal, det vill säga som hyr något.
Definition av Stupefied

Definition av Stupefied

Ordet stupefied är ett kvalificerande adjektiv som människor använder regelbundet när vi vill inse att vi har blivit bedövade, förvånade, bedövade och oförmögna att reagera vid en viss situation som är ganska överraskande..Att ta emot nyheter som inte förväntades, till exempel en älskades plötsliga död, få ett telegram om uppsägning från jobbet utan att ens ha föreställt sig situationen, är några exempel på situationer som gör att någon bedövas.
Äventyrsturism - Definition, koncept och vad det är

Äventyrsturism - Definition, koncept och vad det är

Turism som ett socialt fenomen är en relativt ny aktivitet. I början av 1800-talet började rika människor i Europa frekventa spa för att vila några dagar. Med tiden gick stränderna på modet, där det var möjligt att njuta av bad och gott väder. Dessa aktiviteter utfördes av resenärer, eftersom det vid den tiden inte var tal om turister.
Definition av etnocid

Definition av etnocid

Suffixet cidio hänvisar till att utrota eller döda. På detta sätt bildas ord som självmord, mord eller mord. Det hänvisar till förintelsen av en ras eller etnisk grupp.Denna term används normalt i förhållande till de ursprungliga folken i ett territorium som har eliminerats, dämpats eller fördrivits av ett dominerande folk.
Definition av Sketch

Definition av Sketch

Användningen av detta ord visas i två olika situationer, på ritningen och i förhållande till presentationen av några idéer. I båda sammanhangen uttrycker substantivkonturen ett gemensamt grundelement: det initiala uttrycket för något som senare kommer att utvecklas.
Definition av Break

Definition av Break

Beroende på i vilket sammanhang det används, ordet ha sönder Du kan hänvisa olika frågor på vårt språk ...Separation, separation, avledningTill separering, tillbakadragande eller avvikelse från något det kallas ofta fördjupning. "På höjden av min kusins ​​hus har vägen en fördjupning och gafflar, du måste ta skylten för att hitta dig själv.”Jus
Definition av Pack

Definition av Pack

En grupp vilda hundar eller hundar som lever tillsammans och utför aktiviteterna på detta sätt kallas en förpackning. Paketet har en markerad hierarkisk struktur som alla medlemmar som komponerar det måste respektera, vilket innebär att inte göra det kommer att utvisas eller elimineras från gruppen.
Definition av Amor

Definition av Amor

På uppdrag av Romersk mytologi, som en uppsättning myter och legender som motsvarar kultur av Antika Rom, Amor, Är han Kärlekens Gud, det vill säga, i sig symboliserar det, representerar, den kärleksfulla önskan mellan älskare och älskare. Romersk mytologi: kärleksguden som uttrycker önskan mellan älskare och de som älskar varandraOch det var inte för mindre, eftersom det enligt övertygelserna är att Amor är det frukt av föreningen av Venus, den berömda romerska gudinnan av kärlek och Mars, som kr
Definition av misslyckande

Definition av misslyckande

Ordet fel vi använder det återkommande i vårt vardagsspråk med uppdraget att hänvisa den defekten eller bristen som något presenterar och som därför gör det mindre användbart än det var eller inte kommer att fungera direkt, vilket kommer att kräva en reparation om möjligt eller att det kasseras eftersom det inte kan användas längre.
Vad är SDK

Vad är SDK

För att programmera behöver vi en serie verktyg, bibliotek, utvecklingsmiljöer (IDE), dokumentation och exempel eller kod som vanligtvis används för de funktioner som matchar i alla applikationer.Många gånger, företag som har plattformar av programvara Deras egna, som operativsystem eller applikationer, beslutar att sätta ihop alla dessa verktyg i ett enda paket för att underlätta tredjepartsutveckling, som kan köpas eller laddas ner gratis via Internet.